Laddar, vänta lite...

Köpvillkor - Avtal om köp

Bindande avtal om köp träffas mellan köparen och säljaren Fotofyndet Nolema AB i samband med beställningen. Avtalet bekräftas med det ordererkännande som skickas med e-post. Då ordererkännandet genereras automatiskt förbehåller vi oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter i efterhand.

I och med avtalet bekräftar köparen att denne uppfyller följande villkor:
* Köparen utför beställningen i eget namn
* Köparen är 18 år eller mer
* Köparen har för avseende att i alla delar slutföra köpet
* I fall där köparen är en organisation eller företag, är beställaren behörig att för köparens räkning ingå avtal om köp
* Ej uthämtade försändelser (postförskott, rek.brev, skrymmande brev, postpaket, Schenker Privpak, DHL Servicepoint, eller motsvarande) debiteras med utlägg för frakt, transportörens avgifter samt en hanteringsavgift om 95 kr. Kostnaden faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid så vidarebefordras alltid kraven till vår samarbetspartner i inkassoärenden.
* Vid utebliven förskottsbetalning debiteras en hanteringsavgift om 29 kr. Kostnaden faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid så vidarebefordras alltid kraven till vår samarbetspartner i inkassoärenden.
* Alla varor förblir Fotofyndet Nolema AB:s egendom tills dess att full betalning erlagts.
* Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna
leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Fotofyndet Nolema AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

IP-adresser loggas vid köp och alla falskbeställningar och bedrägeriförsök polisanmäles.


För mer information, se respektive sida