Laddar, vänta lite...

Garanti

Vi lämnar ett års garanti på alla produkter. Vi följer Konsumentköplagens definition av garanti, dvs att vid fel inom garantitiden erbjuda:
* att varan repareras
* en annan vara istället
* avdrag på priset
* att köpet går tillbaka

Garantin gäller inte vid fall av
* olyckshändelse efter det att kunden mottagit varan
* vanvård
* onormal användning
* att skötsel- och serviceanvisningar ej har följts

Vid åberopande av garanti, börja med att kontakta oss. Det gör du genom att skicka ett e-mail till oss och i retur får du ett RMA-nummer. Alla returer utan ett gilitgt RMA-nummer behandlas som en returnerad försändelse och en avgift utgår i enlighet med våra köpvillkor.
Har du några frågor, kontakta vår kundservice via telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

 

Reklamation

En reklamation är om varan du köpt är trasig vid leverans (sk DOA) eller går sönder under garantitiden. Vid reklamation, börja med att registrera ett RMA-ärende genom att skicka ett e-mail till oss. I retur får du ett RMA-nummer. Alla returer utan ett gilitgt RMA-nummer behandlas som en returnerad försändelse och en avgift utgår i enlighet med våra köpvillkor. Har du några frågor, kontakta vår kundservice via telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss. Tänk på att beskriva så detaljerat som möjligt vad som är fel på varan. Vid en reklamation står vi för returfrakt.

 

Ångerrätt och Öppet köp

Du har rätt att ångra ditt köp. Den rätten är lagstadgad och självklart vill vi att du ska vara nöjd med din kontakt med oss. Ångerfristen är 14 dagar, som räknas från den dagen du tog emot varan.

Undantag från ångerrätten

Vid distansavtal gäller vissa undantag från ångerrätten. Du har inte ångerrätt om

vi specialbeställt en vara till en kund, en vara som i normalfallet inte saluförs i butiken
köpet avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal
vara som konsument brutit försegling/plombering på och lämpligen inte kan återlämnas på grund av hygienskäl, till exempel underkläder och badkläder.

Ångerrätten gäller inte företag.

Nya regler för bl.a. ångerätten har trätt i kraft 2014-06-13. Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Läs gärna också Europakommissionens direktiv till gällande lag här

Du har som kund rätt att undersöka varan när du får den. Har du som kund hanterat varan i en omfattning som är större än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kommer vi att göra ett värdeminskningsavdrag. I klartext betyder det alltså att du som kund blir skyldig att ersätta oss för den eventuelle värdeminskning som uppkommit till följd av att du hanterat den köpta varan i en omfattning bortom vad som var kan anses vara nödvändigt.

Du får prova vissa kläder inomhus under kortare stunder, men inte använda dem. Det betyder att du får prova plagget på samma sätt som i en affär. Varan bör vara hel och ren, fri från djurhår, hudrester, hår, damm, deodorant, makeup och dofter, etc. Om varan visar tecken på att den använts mer än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion innebär det inte att du förlirar din ångerrätt, men du bör räkna med att ersätta eventuell värdeminskning.

Om produkten däremot kan anses vara värdelös har du inte rätt att få pengarna tillbaka. Därför bör du själv göra en bedömning av varan som skall returneras och noga överväga om du ska ångra ditt köp i den situationen. När det gäller värdeminskningen är det vi på Fotofyndet som bedömer produktens eventuella nedskrivningar, enligt gängse normer.

Vill du utnyttja din ångerrätt? Börja med att skicka ett mail till info@fotofyndet.se. Skicka detta mail inom 14 dagar efter mottagandet av paketet. I mailet skall det, vilket anges i den nya lagen, klart och tydligt framgå att du vill utnyttja din ångerrätten. Uppge ditt ordernummer, och gärna namn och adress. Om beställningen gjordes i ett annat namn än ditt eget är det namnet på personen som gjorde beställningen du ska uppge. Samt vad du vill återsända och, som sagt, att du vill ångra köp.

Du kommer då att få ett bekräftelsemail från oss. I mailet framgår det att vi noterat din begäran om ångerrätt och vidare information om hur varan återsändes. Du skall sedan utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, räknat från den dagen du meddelat att du vill utnyttja ångerrätten, på egen bekostnad sända tillbaka varan till oss på följande adress:

Fotofyndet Nolema
Sandarnavägen 18
861 38 Bergeforsen

Om varan inte återsänds inom 14 dagar från det att du meddelat oss att du önskar åberopa din ångerrätt, har du förbrukat rätten till ånger och den godkänns därmed inte.

Returförsändelsen får inte beläggas med någon form av lösen.

Fotofyndet ansvarar inte för postgången när det gäller returer och inte heller om varan skadas. Vi rekommenderar att försändelser returneras som spårbar försändelse.

Efter att vi mottagit din retur kommer vi att undersöka varan och kontrollera om det är en giltig retur. Om returen av någon orsak inte godkänns kommer den att återsändas till dig på din bekostnad.

Om du åberopat din ångerrätt skall Fotofyndet så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från den dag vi tog emot meddelandet betala tillbaka beloppet. Detta under förutsättning att vi mottagit din retur och konstaterat att den är giltig.

Undantag görs vid:

värdeminskning till följd av att kunden hanterat varan i en omfattning som anses vara större än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
Om du betalat via kortbetalning/internetbank/direktbetalning sker återbetalning till det konto som användes som betalmedel vid köptillfället.

Om du valt faktura eller delbetalning via Klarna kommer kreditering av fakturan att ske hos Klarna. En ny, krediterad faktura sändes till dig via mail från Klarna när returen godkänts. Om du inte får något mail kan det vara en god idé att hålla koll i ditt skräppostfilter.

Om du valt att betala via Klarna faktura och fakturans förfallodatum hinner inträffa innan vi mottagit returen, bör du betala fakturan till Klarna för att undvika eventuella avgifter för påminnelser, etc. När vi fått tillbaka din returnerade vara och konstaterat att den inte är skadad, samt att den uppfyller villkoren för ångerrätt, återbetalar vi beloppet som du betalat. Vi kan i sådana fall be dig om ett bankkontonummer att återbetala summan till.

Om du tror att tiden blir knapp för oss att handha returen är ett alternativ är att du loggar in på Klarnas hemsida. Under "Mina sidor" har du en möjlighet att förlänga förfallodatumet. Du loggar in på "Mina sidor" med fakturans OCR-/Fakturanummer och ditt personnummer.

Har du vid ordertillfället uppnått ett ordervärde som ger fri frakt och sedan returnerar del av order så att du kommer under gränsen för fraktfritt, så kommer vi att, efter att vi konstaterat att returen är giltig, återbetala värdet för varan exklusive den ordinarie fraktavgift som gällde vid ordertillfället.

Vid fakturafrågor kontakta Klarna.

För att läsa mer om lagen klicka här.

 

Transportskador

Se Frakt & leverans

 

Godkännande

Alla produkter som säljs av oss är godkända för användning i Sverige