Laddar, vänta lite...

 

Miljön är idag viktigare än någonsin. Vår planets resurser är inte outtömliga och för vår och framförallt nästkommande generationer måste vi se till att spara på dessa resurser. Att ta hand om uttjänta elektriska apparater och batterier är också en del av miljöarbetet och detta regleras i förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Den som sätter produkter på den svenska marknaden, det vill säga tillverkar eller importerar, är skyldig att följa förordningen och rapportera in försäljningen till Naturvårdsverket, som är kontrollmyndighet. Förutom det skall man dessutom sörja för att uttjänta produkter tas om hand på ett korrekt sätt. 

 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i uppdrag att genomföra de beslut i miljöfrågor som tas på politisk nivå. Arbetet sker målmedvetet, långsiktigt och förebyggande. 

EE- och Batteriregistret är en del av Naturvårdsverket, dit vi som sätter elektriska produkter och batterier på den svenska marknaden rapporterar vår försäljning.

Mer information om Naturvårdsverket finns på www.naturvardsverket.se 

 

El-Kretsen

El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande servicebolag som ägs av 21 branschföreningar. Syftet med bolaget är att hjälpa de anslutna företagen att uppfylla producentansvaret. 

Förutom att ta hand om uttjänta apparater skall alla som sätter elektriska eller elektroniska apparater och/eller batterier uppfylla en finansiell garanti. Kort sammanfattat skall denna säkerställa att det finns pengar till att återvinna företagets sålda produkter efter deras livstid, även om företaget av en eller annan anledning lagts ned.

Genom vårt (Nolema AB) medlemskap i El-Kretsen uppfyller vi rapporteringskravet, omhändertagandet och den finansiella garantin. 

Mer information om El-Kretsen hittar du på www.el-kretsen.se 

Våra certifikat kan du se här: 

Certifikat Producentansvar Elektronik (2015)

Certifikat Producentansvar Batterier (2015)

 

    

Repa och FTI

Förutom att se till att batterier och elektronik återvinns åligger det varje företag att rapportera in hur mycket förpackningsmaterial man tar in till Sverige, och att betala för återvinningen av detta. Detta ansvar tar vi genom vårt medlemskap i REPA, som under 2013 uppgick i fti, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Under 2013 samlade man in, räknat per fast boende invånare i Sverige:

19,5 kg förpackningar av glas (88,2%)
12,4 kg förpackningar av papper (75,6%)
5,27 kg förpackningar av plast (26,9%)
1,59 kg förpackningar av metall (69%)
31,5 kg tidningar

Siffran inom parentes berättar hur stor andel av respektive förpackningstyp som återvanns. OBS att detta är 2012 års siffror.

Vid intresse kan du läsa mer på Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Anslutningsbevis FTI (2015)

 

"Vad ska jag som kund göra?"

"Det där låter ju jättefint, men vad gör det mig som handlat från er?" kanske du tänker nu? Jo, det innebär att genom våra medlemskap i El-Kretsen och fti så ska du lämna förpackningarna från oss och dina uttjänta produkter till din kommunala insamling. Enkelt och nära för dig som kund!